Standard snarveier, Ctrl + bokstav:

Bokstav Handling Bokstav Handling
u Understreket b Fet
i Kursiv x Klipp
c Kopier v Lim inn
a Velg alt z Angre
y Gjør om

Ytterligere snarveier, Shift + Alt + bokstav:

Bokstav Handling Bokstav Handling
1 Overskrift 1 2 Overskrift 2
3 Overskrift 3 4 Overskrift 4
5 Overskrift 5 6 Overskrift 6
7 Avsnitt q Blokksitat
d Gjennomstreking x Kode
c Midtjustert r Høyrejustert
l Venstrejustert j Blokkjuster
u Punktliste o Nummerert liste
m Sett inn/rediger bilde s Fjern lenke
z Vis/skjul verktøylinje t Sett inn mer-skille
p Sett inn sideskift w Distraksjonsfri skrivemodus
h Tastatursnarveier

Når du starter et nytt avsnitt med en av disse formateringssnarveiene etterfulgt av et mellomrom, vil formateringen bli lagt inn automatisk. Trykk Backspace eller Escape for å angre.

* Punktliste 1. Nummerert liste
- Punktliste 1) Nummerert liste

De følgende formateringssnarveiene erstattes når du trykker Enter-tasten. Trykk Escape eller angre-knappen for å angre.

> Blokksitat
## Overskrift 2
### Overskrift 3
#### Overskrift 4
##### Overskrift 5
###### Overskrift 6
--- Vannrett linje

Fokus-snarveier:

Alt + F8 Inline verktøylinje (når et bilde, link eller forhåndsvisning er valgt)
Alt + F9 Meny for redigeringsvindu (når aktivert)
Alt + F10 Verktøylinje for redigeringsvindu
Alt + F11 Elementsti

For å flytte fokus til andre knapper, bruk tabulator eller piltastene. For å returnere fokus til redigeringsvinduet, trykk ESC eller bruk en av knappene.